BILLEDER

FOR BILLEDERNES
SKYLD

IMAGES

FOR SAKE

OF IMAGES

 

ÅBNE ØJNE OG FORDYBELSE

MED PROJEKTER  SKABES STUKTUR

OG OPGAVER SOM ÅBNER MINE ØJNE

FOR MINE OMGIVELSER

ALLE DAGE HAR SINE BILLEDER

 

Open eyes and contemplation

With projects, structure and tasks are created

 that open my eyes to my surroundings

Every day has its pictures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANS SØNDERGAARD /  fotograf